Arkadiusz
Strzyżewski

Burmistrz Miasta i Gminy
Góra Kalwaria

Komfort życia, poczucie dumy z bycia Mieszkańcem naszej gminy oraz tworzenie chętnie odwiedzanego miejsca na Mazowszu są dla mnie wyjątkową mobilizacją do codziennej pracy na rzecz naszej Małej Ojczyzny!

Tereny powojskowe

Wiślana skarpa

Wszystko zaczęło się w 2014 roku, kiedy zgłosiliśmy rewitalizację Wiślanej Skarpy do Budżetu Obywatelskiego. W tej kadencji miałem okazję tę inicjatywę kontynuować w roli Burmistrza Góry Kalwarii.

Tereny powojskowe

Jeszcze w 2016 roku koszarowce w centrum miasta straszyły, a większość terenów powojskowych niszczała. Udało mi się w poprzedniej kadencji znaleźć dzierżawcę dla tych terenów.

Oświata

W tej kadencji podjęliśmy się trzech ważnych inwestycji w oświacie. Rozbudowujemy Szkołę w Kątach, Czaplinku i Czersku. Tym samym realizujemy inwestycje za blisko 30 mln zł.

Miejsca aktywności

Stworzenie nowych i rewitalizacja istniejących miejsc społecznej aktywności, była w tej kadencji dla mnie jednym z priorytetów. Nowy blask zyskały strażackie remizy, orliki, place zabaw. Wiele obiektów udało się zbudować od nowa.

KONTAKT ZE MNĄ >

Arkadiusz Strzyżewski

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.