Dokonania

22 listopada 2018 roku złożyłem ślubowanie i zostałem burmistrzem Góry Kalwarii. Udało się zrobić wiele, choć uwarunkowania zewnętrzne nie sprzyjały. Gdyby nie zmiany podatkowe w kraju, pandemia czy wojna na Ukrainie, udałoby się pewnie znacznie więcej. W ciągu tych pięciu lat zrealizowaliśmy 490 zadań inwestycyjnych za rekordową kwotę ponad 130 mln zł! Na dziesiątki ważnych projektów pozyskaliśmy z zewnątrz rekordową sumę – przeszło 80 mln złotych. Cieszą te liczby, choć mam świadomość, że jeszcze wiele wyzwań przed nami.

 

OŚWIATA to przyszłość naszych dzieci

Te 5 lat to przede wszystkim rozbudowa 3 placówek oświatowych, które obiecałem dostosować do aktualnych potrzeb. Szkoły w Kątach, Czersku i Czaplinku to projekty inwestycyjne za ponad 30 mln zł! Z czego ponad połowę pozyskaliśmy z budżetu państwa. Ponadto w szkole w Cendrowicach powstały tak potrzebne oddziały przedszkolne, a przy szkole w Coniewie – długo oczekiwane boisko. Zdobyliśmy także blisko milion złotych na wyposażenie każdej ze szkół w zestawy do nauki robotyki. Nie szczędziliśmy również funduszy w każdej szkole na remonty sal lekcyjnych, gimnastycznych, stołówek szkolnych czy doposażenie placów zabaw.

 

MIEJSCA SPOTKAŃ i AKTYWNOŚCI

To w obecnej kadencji stworzyliśmy wiele nowych miejsc aktywności dla mieszkańców. Powstały filia biblioteki wraz z miejscem spotkań dla seniorów w Baniosze oraz Klub Seniora „Wisełka” w Górze Kalwarii. Otworzyliśmy nową pracownię plastyczną przy ul. Dominikańskiej. Zbudowaliśmy zaplecze szatniowe przy stadionie w Baniosze. Poza tym wszystkie miejsca aktywności w sołectwach, czyli remizy, zyskały blask – rozbudowaliśmy je oraz wyposażyliśmy w fotowoltaikę. Niebawem cieszyć się będziemy drugą w gminie tężnią solankową. Mamy mega plac zabaw w gminie – na terenie byłych koszar – oraz tor rowerowy i boisko do streetballu przy ul. Budowlanych. Przygotowaliśmy także nową siłownię w budynku basenu. Ośrodek Brzanka nad Wisłą zyskuje nowy blask i staje się miejscem spotkań.

 

BEZPIECZEŃSTWO

W ostatnich 5 latach zbudowaliśmy od podstaw monitoring miejski z 82 kamerami. Zakupiliśmy lub pozyskaliśmy trzy samochody lekkie, trzy średnie oraz dwa samochody ciężkie dla naszych jednostek OSP. Ponadto zdobyliśmy dotacje z naszymi druhami na zakup sprzętu ratującego życie oraz umundurowanie za blisko 2 mln zł. Jak już wspomniałem, każda z remiz zyskała zupełnie nowy standard. Na poprawę bezpieczeństwa udało nam się pozyskać blisko 5 mln zł na zakup samochodów, sprzętu, umundurowania oraz rozbudowę strażackich remiz. Pracujemy nad powstaniem siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Górze Kalwarii, której projektowanie już ruszyło oraz budową nowego komisariatu (terminy realizacji nie są jeszcze znane).

 

PROJEKT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Przez tę kadencję realizowaliśmy największy i najbardziej kosztowny projekt wodociągowo-kanalizacyjny w historii gminy. Przebudowaliśmy kanalizację, wodociąg, odwodnienie i sieć energetyczną w ulicach Pijarskiej i Dominikańskiej w mieście. Od nowa zbudowaliśmy stację uzdatniania wody przy ul. Kalwaryjskiej. Pozyskaliśmy dodatkowe 4 mln zł unijnej dotacji i za blisko 30 mln zł modernizujemy i rozbudowujemy oczyszczalnię ścieków w Moczydłowie. Zabezpieczy nam to możliwość przyłączania kolejnych odbiorców do kanalizacji i poprawi jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do Wisły. Zakończenie projektu planowane jest na kwiecień 2024 r.

Poza tym nasza spółka została wyposażona w trzy nowoczesne samochody asenizacyjne, stając się liderem w świadczeniu usług wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy. Dokonaliśmy kompleksowego remontu dwóch kluczowych stacji uzdatniania wody w Baniosze i na Zakalwarii, dzięki czemu poprawiliśmy jakość wody dostarczanej mieszkańcom. Obecnie spółka prowadzi podobne prace w stacji uzdatniania wody w Sierzchowie. Co więcej, regularna ocena wody dokonywana przez Sanepid potwierdza stabilną jakość wody dostarczanej mieszkańcom do spożycia. Systematycznie spada liczba awarii sieci wodociągowej. W 2019 roku odnotowaliśmy ich 46, zaś miniony rok zamknął się liczbą 18 awarii sieci.

 

KANALIZACJA

Zrealizowaliśmy duże projekty kanalizacyjne w Czersku, Potyczy oraz w ulicach Leśnej i Towarowej w Górze Kalwarii. Wybudowaliśmy też kanalizację deszczową na terenie byłej jednostki wojskowej. Zakończyliśmy budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na przeznaczonych pod inwestycje terenach w Łubnej. Spółka kompleksowo i regularnie czyści sieć kanalizacyjną na terenie całej gminy, co zmniejsza liczbę zatorów kanalizacji. Budowa zadaszenia nad magazynem osadów rozwiązała problem uciążliwości zapachowych w rejonie oczyszczalni ścieków w Moczydłowie, z kolei remonty największych przepompowni ścieków na terenie miasta poprawiają estetykę otoczenia.

 

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE ULICZNE

Nasza gmina przystąpiła do wymiany oświetlenia drogowego na energooszczędne. Od roku 2019 zamontowaliśmy łącznie około 800 lamp LED. Obecnie przygotowujemy się do powieszenia kolejnych ponad 130 nowoczesnych opraw. Wymiana oświetlenia jest realizowana w głównej mierze za zewnętrzne dofinansowania. Od ubiegłego roku wprowadzamy lampy, które w porze nocnej dodatkowo obniżają zużycie energii elektrycznej bez widocznego dla oka zmniejszenia strumienia świetlnego.

 

W ubiegłym roku zleciliśmy opracowanie audytu wszystkich gminnych latarni (jest ich około 4500) i wdrożyliśmy elektroniczny system zarządzania oświetleniem ulicznym. To przygotowanie do wnioskowania o kolejne dofinansowania do wymiany źródeł światła, jak tylko się pojawią. Chcemy dokończyć transformację oświetlenia drogowego, aby już nigdy nie zachodziła potrzeba wyłączania lamp dla uzyskania oszczędności energii.

 

DROGI

Przez 5 lat zbudowaliśmy lub wyremontowaliśmy ponad 20 km dróg za kilkanaście milionów zł. To między innymi: ul. Polna w Kątach, Szkolna i Kościelna w Baniosze, Polna i Krótka w Cendrowicach, Walewicka w Górze Kalwarii. Powstała też ścieżka rowerowa łącząca nasze miasto z Czerskiem. Zakończyła się przebudowa ul. Lipkowskiej w Górze Kalwarii, drogi przez Solec, budowa ul. Bażantów w Łubnej i drogi Karolina – Krzaki Czaplinkowskie, która ułatwi dojazd do Góry Kalwarii z południowo-zachodniej części gminy.

 

Obecnie szukamy funduszy na kolejne gotowe projekty – budowę ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii (zupełnie nowa droga połączy ulice Pijarską, Kilińskiego, Kalwaryjską i Marianki) oraz przebudowę ul. Spacerowej w Kątach. Trwa także projektowanie dróg: Czaplin – Buczynów, Szpruch – Linin, ul. Długiej na granicy Moczydłowa i Góry Kalwarii, Wiśniowej w Łubnej, Słonecznej w Baniosze, Brzozowej w Krzakach Czaplinkowskich, drogi w Podłęczu czy równoległej do ul. Wilanowskiej drogi w Brześcach. Powstają również projekty: chodnika w Czachówku, ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Chopina, Sportowej i Mickiewicza w mieście, dróg wewnętrznych na osiedlu Ankra czy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pijarskiej. Zleciliśmy opracowanie koncepcji budowy kompleksowego systemu ścieżek rowerowych na terenie całej naszej gminy. Na budowę tych ścieżek planujemy pozyskać zewnętrzne dofinansowanie.

 

PARK NA SKARPIE I INNE PROJEKTY

Zgłoszony przez nas do budżetu obywatelskiego w 2014 roku projekt rewitalizacji skarpy wiślanej miałem okazję w trwającej kadencji dokończyć. Dodatkowo udało nam się w tej kadencji skarpę oświetlić i wprowadzić monitoring miejski.

Dbamy o estetykę miasta. Rozpoczęła się termomodernizacja budynku urzędu miejskiego, także w 2024 roku wyremontujemy elewację zabytkowego ratusza. Na te zadania pozyskaliśmy znaczące dofinansowania. Warto dodać, że obecnie kończymy inne ważne projekty do realizacji: przebudowy rynku (wraz z powrotem fontanny), targowiska miejskiego oraz renowacji kościoła Na Górce, na którą otrzymaliśmy 98% dofinansowania.

 

W celu stałego nadzoru i konserwacji miejsc publicznych, w tym placów zabaw, powołałem Grupę Utrzymania Terenów Publicznych, która na bieżąco stara się reagować na usterki i akty wandalizmu.

 

SPORT

Odpowiadamy na potrzeby mieszkańców na bieżąco. Zupełnie nowe wydarzenia sportowe i zajęcia dla dzieci i dorosłych, proponowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Nightskating oraz kilka nowych imprez biegowych na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. Poza tym mamy wiele nowych dyscyplin i działań jak: fitness, koszykówka, zumba, profilaktyka sportowa dla dzieci i młodzieży, noce basenowe, turnieje i warsztaty taneczne, spacery i wycieczki rowerowe oraz wiele innych. Powstał UKS Dwójka oraz klasy sportowe w SP nr 2 w Górze Kalwarii.

Inwestujemy w infrastrukturę sportową. Wybudowaliśmy, jak wspomniałem, zaplecze szatniowe przy stadionie w Baniosze, wymieniliśmy sztuczną murawę na dwóch boiskach (Baniocha i Góra Kalwaria), utworzyliśmy szkolne boisko w Coniewie, a w Czaplinku budujemy salę gimnastyczną. Obok basenu, na gruncie dzierżawionym od gminy, powstały nowoczesne korty tenisowe. Projektujemy przy ul. Wojska Polskiego gruntownie przebudowany stadion – z boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, zmodernizowanym boiskiem trawiastym oraz nową bieżnią.

 

KULTURA

Od kilku lat staramy się, aby oferta Ośrodka Kultury odpowiadała potrzebom Mieszkańców. Średnio organizujemy 150 wydarzeń rocznie, z których w 2023 skorzystało blisko 110 000 osób. Utworzyliśmy nowe sekcje: szydełko, malarstwo akwarelowe, portret, rysunek i malarstwo, koronka klockowa, rękodzieło ludowe. Zwiększyła się liczba korzystających z oferty programowej, jak i również wzrosła liczba odwiedzających zamek. Jest to wynik corocznej oferty artystycznej, skierowanej do każdej grupy wiekowej i społecznej. Rozpoczęliśmy dwa duże cykle muzyczne: Classica Calvaria – koncerty symfoniczne i JazZamek Czersk – koncerty jazzowe na zamku. W tym okresie organizowaliśmy nowe wydarzenia: zloty food trucków, kino samochodowe, Weekend Dobrego Piwa na zamku, cykl wakacyjnych pikników Słoneczna Góra, Eko Studio Elektro System. Uruchomiliśmy cyfrowe archiwum społeczne. Dla seniorów mamy UTW, który proponuje cotygodniowe wyjątkowe zajęcia i wykłady.


Pozyskaliśmy 1,3 mln zł, dzięki którym wyremontowaliśmy: most i drogę na zamek, otworzyliśmy nową pracownię artystyczną na Dominikańskiej, powiększyliśmy studio fotograficzne, zmodernizowaliśmy pracownię w siedzibie głównej. Zmodernizowaliśmy scenę i zakupiliśmy nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy. Zamek odwiedza coraz więcej turystów, jest to już 65 000 w 2023 roku.
 

W bibliotece naszej działa od 6 lat Dyskusyjny Klub Książki. Na przestrzeni ostatnich 5 lat nasza książnica wzbogaciła się o dodatkową placówkę – filię w Baniosze. Na terenie gminy stale powiększa się liczba czytelników i wydarzeń. Organizowane są: Narodowe Czytanie, Słuchaj Kultury, Mamy Górą czy Biblioteka Łączy oraz kiermasze książkowe czy akcje ekologiczne Drzewko za makulaturę. Biblioteka oferuje dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych, w tym regionalnych. Czytelnicy od 2018 roku mogą on-line rezerwować i zamawiać pozycje biblioteczne, przedłużać ich termin zwrotu, a także korzystać z katalogu biblioteki gminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej. Od listopada 2021 roku biblioteka umożliwia korzystanie z darmowej wypożyczalni academica.edu.pl. W ramach dotacji na zakup nowości wydawniczych w latach 2018-2023 zakupiono 4484 woluminów za blisko 100 tys. zł.

 

DOBRA WSPÓŁPRACA

Skutecznie lobbujemy na rzecz modernizacji i budowy dróg powiatowych i wojewódzkich, czego efekty widać choćby w Cendrowicach, Sobikowie, Czersku, Czarnym Lesie czy na ul. Towarowej w Górze Kalwarii. Droga w Wojciechowicach po wielu latach została gruntownie przebudowana. Niebawem ruszy także przebudowa węzła drogowego w Sobikowie, a projektowana ul. Akacjowa w Sierzchowie stanie się nowym szlakiem komunikacyjnym. Walczymy o budowę ścieżki rowerowej do Krzaków Czaplinkowskich czy też przebudowę mostu w Czersku oraz kilka innych.

 

Dobra współpraca to również wsłuchiwanie się w prośby mieszkańców – na ich wniosek przyłączyliśmy części Moczydłowa i Kalwaryjkę do miasta czy stworzyliśmy dwa wybiegi dla psów w mieście.

 

INWESTYCJE I MIEJSCA PRACY

Rozmawiamy z wieloma inwestorami, którzy niebawem pobudują swoje zakłady, tworząc blisko tysiąc nowych miejsc pracy. Zarówno w Łubnej, Szymanowie, jak i przy ulicach Długiej i Adamowicza w Górze Kalwarii otworzą się firmy, jakie dawno nie powstawały w naszej gminie. Powstaną setki nowych miejsc pracy dla naszych mieszkańców.

 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

W tej kadencji wykonaliśmy ponad 1200 zabiegów czipowania i blisko 1500 zabiegów sterylizacji i kastracji u czworonogów. Nawiązaliśmy też współpracę ze schroniskiem w Czaplinku, gdzie obecnie trafiają bezpańskie psy i koty z naszej gminy. Dzięki temu pozbyliśmy się problemu bezdomności zwierząt i ułatwiliśmy proces ich adopcji, ograniczając czas transportu czworonogów.

 

EKOLOGIA

Nasza gmina jest liderem w powiecie piaseczyńskim, jeśli chodzi o liczbę umów zawartych w ramach programu Czyste Powietrze. To głównie dzięki uruchomieniu w ramach naszego urzędu punktu konsultacyjnego mieszkańcy pozyskali na termomodernizację swoich domów i wymianę pieców łącznie ponad 4,2 mln zł.

Od dwóch lat w naszej gminie funkcjonuje program dofinansowań do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotychczas skorzystało z niego 32 właścicieli posesji. Z kolei dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła udzielane są już od 2016 roku. Przez 7 lat nasza gmina dofinansowała (kwotą 920,6 tys. zł) wymianę 270 pieców. Niestety "kopciuchów" w naszej gminie jest blisko tysiąc. Ich wymiana to dla nas szczególne wyzwanie.

 

Warto dodać, że przez 5 lat posadziliśmy w mieście i gminie kilkaset drzew.

 

TERENY POWOJSKOWE
Działania związane z rewitalizacją terenów powojskowych w Górze Kalwarii rozpocząłem w poprzedniej kadencji jako wicestarosta piaseczyński. Wtedy to udało nam się znaleźć dzierżawców dla 5 budynków powojskowych. Dziś zamiast "szaletu", który był za dawnym, nieistniejącym już murem oblepionym banerami jest hotel, restauracja i 100 miejsc parkingowych oraz kilkadziesiąt miejsc pracy. W tej kadencji zlikwidowaliśmy trzy garaże, na miejscu jednego z nich powstał duży plac zabaw dla wszystkich. Na miejscu innego są miejsca parkingowe. Niebawem ruszą prace związane z budową ul. Białka w kierunku skarpy wraz z budową blisko 80 nowych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Białka i Artylerzystów, razem z ciągiem pieszo-rowerowym. Do zagospodarowania największej działki potrzebne są rozmowy z nowym wojewodą, bo to darowizna Skarbu Państwa, której nie udało się ostatecznie "skonsumować" moim poprzednikom. Dawna stołówka ma już dzierżawców, ale na widoczne działania musimy jeszcze poczekać.

 

NA TE WSZYSTKIE DZIAŁANIA POZYSKALIŚMY REKORDOWE 80 MLN ZŁ.

Za ogrom pracy dziękuję moim współpracownikom! Dziękuję Przyjaciołom Góry Kalwarii, którzy pomogli nam w pozyskaniu wielu środków zewnętrznych. To Piotr Kandyba - Poseł na Sejm RP, Michał Prószyński oraz Dariusz Olszewski.

 

Wiem, że można więcej. Dlatego nie zatrzymuję się w staraniach nad poprawą życia Mieszkańców.

 

Drodzy Mieszkańcy, działam dalej, bo kocham Górę Kalwarię!

 

 
 
 

KONTAKT ZE MNĄ >

Arkadiusz Strzyżewski

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.