Podsumowanie kadencji: 13 powodów do satysfakcji

Pora podsumować to co udało mi się wspólnie z moimi współpracownikami zrobić dla Góry Kalwarii kiedy miałem okazję dzięki Wam być wicestarostą powiatu piaseczyńskiego. Podejmowałem też działania jako mieszkaniec Góry Kalwarii i nie były one związane z pełnioną funkcją. Zapraszam do lektury.

Jednostka Wojskowa
Dla Góry Kalwarii od lat kluczowe jest zagospodarowanie terenów powojskowych, które niszczejąc od 15 lat stanowiły stały element miasta. Wziąłem się do roboty i znalazłem dzierżawców, którzy największy miejski szalet zamienili w największy hotel. Wpływy z dzierżawy to ponad 200 000 zł rocznie plus podatek od nieruchomości, który wpływa do gminy. Lokalne firmy włączyły się w remont, a 30 osób już znalazło tam pracę. Cieszą się przedsiębiorcy: podwykonawcy czy dostawcy, a przede wszystkim My - Mieszkańcy. Ważne też, że osiągnęliśmy to bez wydatkowania publicznych pieniędzy!

Drogi
Wyremontowaliśmy ulice w Pęcławiu (180 000 zł), Solcu (6,5 mln), Szymanowie, Potyczy (161 000 zł) i Obrębie (255 000 zł). Łącznie to blisko 10 km dróg. To inwestycje, na które mieszkańcy czekali od lat.


Chodniki i ścieżki rowerowe Zbudowaliśmy chodniki w Solcu - Szymanowie, Dobieszu, Czaplinie, Wilczynku. Rusza budowa chodnika w Wincentowie. Oddaliśmy mieszkańcom najdłuższy ciąg pieszo- rowerowy w powiecie - ponad 6,5 km. Łącznie inwestycje te pochłonęły blisko 9 mln zł.

Mosty
W Wincentowie zbudowaliśmy nowy most. Stary groził zawaleniem. Koszt to 880 000 zł. Także w Kątach Trakt Królewski w stronę Ługówki zyskał nową przeprawę przez rzekę kosztem 148 000 zł.

Edukacja
Stawiamy też na edukację. W Górze Kalwarii po 12 latach ponownie zaczął działać internat w naszej Budowlance. Mamy w nim 28 miejsc i jest pełny. Koszt adaptacji to 2,6 mln. Zapotrzebowanie jest tak duże, że zdecydowaliśmy o remoncie kolejnych pięter do tej pory nieużytkowanego budynku. Powstały nowe sale wykładowe, długo wyczekiwane wielofunkcyjne boisko (240 000 zł). Zagospodarowaliśmy teren wokół szkoły, a także wymieniliśmy szpecące ogrodzenie (118 000 zł). Powstał projekt nowej hali sportowej. Starą zaadoptujemy na potrzeby warsztatów szkolnych, których tak długo brakowało. Podobnie jak w szkole gastronomicznej otwieramy nowe kierunki nauczania dostosowane do potrzeb rynku pracy (m.in. Technik architektury wnętrz, Dietetyka i fitness czy Hotelarstwo i turystyka).


Termomodernizacja
Dzięki projektowi, który zgłosiliśmy i do którego zaprosiliśmy gminy z naszego powiatu udało się zmodernizować elewację i ocieplić 7 budynków m.in. OSP Baniocha w Łubnej czy budynek dawnej biblioteki miejskiej w Górze Kalwarii. Teraz nie tylko generują mniejsze zużycie energii, ale też cieszą oko. W sumie na modernizację pozyskaliśmy blisko 7 mln zł dofinansowania.
Niestety nie udało się objąć termomodernizacją dwóch budynków na terenie DPS Góra Kalwaria. Przygotowanie audytu i projektu trwało nieco dłużej niż terminy złożenia wniosków o dofinansowanie. Dokumentacja jest gotowa.
Przedsiębiorczość

W ciągu 4 lat w samej Górze Kalwarii przy wsparciu środków z Powiatowego Urzędu Pracy powstało 130 nowych firm. W całym powiecie powstało ich 700.

Wisła
Naszym priorytetem jest też zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy udało się zorganizować rejsy po Wiśle tradycyjną, drewnianą szkutą. O tym, jak było to potrzebne świadczy zainteresowanie mieszkańców, które przerosło nasze oczekiwania. Współorganizowaliśmy Flis Festiwal, Zielone Świątki czy Święto Wisły - wydarzenia nad Wisłą, które mają już swoją markę. Naszemu WOPRowi zleciliśmy opracowanie koncepcji zagospodarowania wiślanej infrastruktury. Mamy marzenia i wiemy dokąd zmierzamy!


Turystyka i promocja
Promocja turystyczna naszego regionu to jedno z zadań Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki. Jako jego wiceprezes współdecydowałem o budowie nowych wiat rowerowych, stacji serwisu rowerów, wydawaniu publikacji i map czy stworzeniu aplikacji mobilnej dla amatorów turystyki rowerowej w naszej okolicy. Kierując powiatowym Biurem Promocji zadbałem, by ułatwić komunikację z mieszkańcami. Dzięki nowej, przyjaznej dla osób z niepełnosprawnościami stronie internetowej, oraz mediom społecznościowym nasi mieszkańcy mogą znaleźć interesujące ich informacje w łatwy i dostępny sposób.

Czyste powietrze
Poruszyliśmy temat jakości powietrza w gminie, o którym do tej pory było cicho. Udało nam się wywalczyć czujnik smogu dla Góry Kalwarii, który jasno pokazuje jak często i jak duże są przekroczenia benzopirenu w mieście. Złożyliśmy petycję, dotyczącą budowy w Górze Kalwarii systemu czujników smogu. Wyzwań w tej dziedzinie jest znacznie więcej…

Wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz sportowców
Środki jakie przeznaczaliśmy na wsparcie organizacji pozarządowych rosły z roku na rok. W 2018 roku było to 180 000 zł. To dwukrotnie więcej niż kiedy rozpoczynaliśmy kadencję w 2014 roku. Dzięki temu udało się zrealizować wiele ciekawych projektów związanych z Wisłą (rejsy drewnianą szkutą), bezpieczeństwem na rzece, imprez kulturalnych, sportowych i dotyczących osób niepełnosprawnych. Po latach wznowiliśmy też przyznawanie nagród sportowych dla utalentowanej młodzieży i ich trenerów (co roku to ponad 50 000 zł).

Niepełnosprawni
Zwiększyliśmy wsparcie finansowe dla, działających także w Górze Kalwarii, Warsztatów Terapii Zajęciowej. W niedalekiej przyszłości zyskają one, wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, nową siedzibę w tzw. budynku łączności na terenie dawnych koszar. Jednocześnie budujemy Środowiskowy Dom Samopomocy (ukończenie inwestycji w maju 2019 roku), w którym dzienne wsparcie znajdzie, podobnie jak w WTZ, 30 podopiecznych. Łączny koszt tych przedsięwzięć to około 10 mln zł. Dodatkowe środki, które przekazaliśmy na rzecz WTZ to wyższa jakość świadczeń i zajęć dla naszych mieszkańców.
Niestety nie udało się wyremontować nowej siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Górze Kalwarii. Choć projekt jest gotowy i niebawem będziemy ogłaszać przetarg na remont dawnego budynku łączności na terenie byłej JW. Uda się to zapewne w przyszłym roku. W maju 2019 roku powstanie Dzienny Dom Samopomocy w Pęcherach dla 30 osób z niepełnosprawnościami z terenu całego powiatu. Po realizacji w/w inwestycji potrzeby będą w pełni zaspokojone.


Rewitalizacja Skarpy i fontanna
Jako inicjator rewitalizacji wiślanej skarpy jestem dumny, że w końcu nasz obywatelski projekt zaczął być realizowany. Rewitalizację zgłosiliśmy dwukrotnie i dwa razy mieszkańcy najchętniej na nią zagłosowali. Zagospodarowanie tego terenu pozwoli mieszkańcom aktywnie spędzać swój czas w wyjątkowej scenerii. Przygotowaliśmy także projekt budowy fontanny na rynku, przekonaliśmy do niego mieszkańców i nasz pomysł doczekał się realizacji - fontanna powstanie przy okazji remontu rynku miejskiego.