Budowlanka. Zmieniło się wiele

Nie da się ukryć, że oczkiem w głowie tej kadencji była nasza Budowlanka. Szkoła przez wiele lat zaniedbywana - przez ostatnie 4 lata bardzo dużo zyskała. Dużo też przed nią!


Internat
Przez 12 lat internat był nieczynny. Podjęliśmy ryzyko, bo kto wiedział czy będą chętni na naukę w Górze Kalwarii. Okazało się, że zdolna młodzież chce uczyć się w naszej szkole. W pierwszej kolejności wyremontowaliśmy I piętro. Mamy już gotowy projekt i zaczynamy remont pozostałych 2 pięter. Druga część inwestycji niebawem ruszy. Po jej zakończeniu na 3 piętrach zamieszka blisko 90 uczniów. Do dyspozycji uczniów są dwuosobowe pokoje, łazienki oraz przestronne świetlice z aneksami kuchennymi.

Stołówka
Dawno temu już przestała działać szkolna stołówka. Jej działalność wiąże się ściśle z uruchomionym internatem. Dziś uczniowie (nie tylko ci z internatu) oraz nauczyciele mogą w pełni korzystać z dobrze wyposażonej stołówki i jadalni.

Sale lekcyjne
Na jednym z pięter internatu wyremontowaliśmy sale lekcyjne, które służą naszej młodzieży, ale także dorosłym chcącym kontynuować edukację.

Boisko
O potrzebie boiska słyszałem już w poprzedniej kadencji (2010 - 2014). Nie dostrzegano wcześniej potrzeby budowy nowego boiska w miejsce tego asfaltowego. Nam to się udało. Zrobiliśmy to systemem gospodarczym i dlatego koszt nowej tartanowej nawierzchni, oświetlenia, wyposażenia wyniósł jedyne 260 000 zł. 

Zagospodarowanie terenu
Chodniki były stare i krzywe. Plac przed szkoła był pusty i pełen nierówności. Wymieniliśmy nawierzchnię na ciągach spacerowych, posadziliśmy nową zieleń oraz ustawiliśmy elementy małej architektury. Dziś to fajne miejsce na przerwy między lekcjami i po godzinach. 

Ogrodzenie
Było brzydkie i wręcz prehistoryczne. Dziś jest lekkie i nowoczesne. Nazwa szkoły zobowiązuje.

Hala sportowa
Podjęliśmy w ubiegłym roku decyzję o budowie nowej hali z prawdziwego zdarzenia. Stara posłuży na warsztaty szkolne dla przyszłych architektów, budowlańców i projektantów wnętrz. 

Warsztaty szkolne
Stary szpecący budynek, w którym już nic nie mogło się odbywać zburzyliśmy. Niebawem powstanie nowe miejsce szkolnych praktyk w obecnej sali sportowej. 

Nakłady
Łączne nakłady wraz z halą sportową, która powstanie w przyszłym roku, to ponad 11 mln zł!

Wyzwaniem przed którym szkoła będzie stawać przed każdym nowym rokiem szkolnym będzie dostosowywać ofertę edukacyjną palcówki do szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań młodzieży. Tu pracy też będzie sporo!