Program ZMIANY GÓRY!

Prezentuję program jaki przygotowaliśmy na najbliższą kadencję 2018 -2023 dla gminy Góra Kalwaria. Myślę, że to ambitne wyzwanie, na które zasługuje Góra Kalwaria! CZAS ZMIENIĆ GÓRĘ!

Chcemy, żeby Góra Kalwaria była gminą, w której chce się żyć i mieszkać. I aby była gminą przyjazną. Przyjazną mieszkańcom, ale i turystom. Dzieciom, młodzieży i seniorom. Mieszkańcom miasta oraz wsi. Jednym słowem: wszystkim.

Chcemy też, żeby Góra Kalwaria była miejscem, do którego łatwo dojedziemy: bezpiecznymi drogami, nowymi ścieżkami rowerowymi oraz wygodną komunikacją miejską. I aby była miastem bezpiecznym.

Góra Kalwaria powinna być gminą zadbaną, czystą i ekologiczną. Taką, w której z kranu leci czysta woda, chodniki są posprzątane, śmieci wywiezione na czas, a w szkołach i przedszkolach jest miejsce dla wszystkich. Gminą z bogatą ofertą kulturalną i sportową, gdzie czas wolny można spędzać w fajny i ciekawy sposób.

Naszym celem jest, żeby Góra Kalwaria była gminą, w której po prostu będziemy się czuli dobrze. Miejscem, w którym będziemy chcieli mieszkać i cieszyć się życiem.

Takiej Góry Kalwarii chcemy!

Edukacja

 • Nauka na jedną zmianę, atrakcyjna oferta zajęć pozaszkolnych, nowe place zabaw
 • Wybudujemy Centrum Edukacyjno-Sportowe: na terenie dawnego przedszkola przy ulicy Dominikańskiej powstanie nowe skrzydło szkoły podstawowej nr 2 wraz z zapleczem sportowym
 • Stworzymy zakątek bezpiecznego malucha – na terenie byłych garaży wojskowych wybudujemy duży, nowoczesny, bezpieczny plac zabaw z miejscem dla młodzieży i seniorów
 • Uruchomimy przedszkole przy szkole w Cendrowicach
 • Zbudujemy salę sportową w Czaplinku
 • Rozbudujemy szkoły w Czersku i Kątach
 • Przygotujemy atrakcyjną ofertę zajęć podczas wakacji i ferii w mieście i we wsiach

Zdrowa i czysta Gmina

 • Łatwiejszy dostęp do lekarzy, czysta woda w kranie
 • Utworzymy punkt Nocnej Pomocy Lekarskiej, w którym na dyżurze obecny będzie lekarz internista oraz lekarz pediatra
 • Zreformujemy system odbioru śmieci
 • Mówimy zdecydowane NIE sortowni śmieci mającej powstać w Łubnej
 • Utworzymy gminne laboratorium na bieżąco badające jakość wody w gminnej sieci wodociągowej i błyskawicznie reagujące na wszelkie zagrożenia
 • Wprowadzimy system zarządzania jakością produkcji wody
 • Będziemy walczyć ze smogiem
 • Wesprzemy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Komunikacja

 • Usprawnienie komunikacji kolejowej z Warszawą, reorganizacja komunikacji autobusowej na terenie gminy, wytyczenie nowych ścieżek rowerowych
 • Zmienimy trasę linii 742 tak, aby mogli z niej korzystać także mieszkańcy osiedla przy ul. Skierniewickiej
 • Wprowadzimy bezpłatne przejazdy liniami „L” dla mieszkańców zameldowanych i płacących podatki na terenie Gminy Góra Kalwaria
 • Rozbudujemy system komunikacji wewnątrz gminy i zwiększymy liczbę połączeń autobusowych z Warszawą
 • Zadbamy o to, by po zakończeniu budowy obwodnicy powstała ścieżka rowerowa wzdłuż ulic Pijarskiej i Dominikańskiej
 • Połączymy Górę Kalwarię i Czersk z Warszawą ścieżką rowerową biegnącą wałem wiślanym
 • Usprawnimy możliwości korzystania z pociągu linii Radom – Warszawa poprzez budowę parkingu w Czachówku lub w Górze Kalwarii
 • Poprawimy stan dróg, zbudujemy nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe

Aktywizacja Społeczności na terenach wiejskich

 • Wykorzystanie dostępnej infrastruktury do integracji społeczności zamieszkującej tereny wiejskie, wsparcie dla rolników
 • Rozbudujemy lub zmodernizujemy place zabaw na terenach wiejskich
 • Ożywimy remizy strażackie jako miejsca spotkań i wydarzeń kulturalnych
 • Opracujemy skuteczny system wypłaty odszkodowań za szkody powstałe w rolnictwie, aby rolnicy szybko mogli otrzymać wsparcie

Czas wolny

 • Nowe propozycje miejsc przeznaczonych do aktywnego spędzania czasu wolnego, wykorzystanie położenia miasta w dolinie Wisły
 • Zmienimy wizerunek centrum miasta, a szczególnie rynku, gdzie m.in. powstanie nowoczesna fontanna
 • Zagospodarujemy wieżę strażacką znajdującą się za kinem, w której powstanie punkt widokowy na dolinę Wisły
 • Nad Wisłą wydzielimy strzeżoną plażę, a przy basenie zorganizujemy letnią plażę miejską
 • Zmodernizujemy stadion miejski i zbudujemy przy nim tartanową bieżnię lekkoatletyczną
 • Stworzymy szatnie dla klubu sportowego Orzeł Baniocha oraz zagospodarujemy teren na tzw. Dąbrówce
 • Będziemy promować gminę mając na uwadze jej potencjał oraz lokalnych wytwórców

Seniorzy

 • Godna opieka medyczna, nowe miejsca spotkań
 • Otworzymy domy spotkań dla seniorów - w pierwszej kolejności w Górze Kalwarii i Baniosze
 • Powołamy Gminnego Pełnomocnika ds. Seniorów, aby skutecznie zajął się sprawami najstarszych mieszkańców
 • Poszerzymy ofertę opieki zdrowotnej (większa liczba specjalistów, w tym – rehabilitantów) 
 •  

Bezpieczna Gmina

 • Sprawny i całodobowy monitoring
 • Połączymy funkcjonujące w mieście i we wsiach kamery monitoringu w jeden system
 • Zapewnimy stałą obserwację obrazu z kamer 24/h

CZAS ZMIENIĆ GÓRĘ!