W 2014 roku powołano do życia w Górze Kalwarii Budżet Obywatelski. Dzięki temu udało się nam Mieszkańcom zapoczątkować temat rewitalizacji wiślanej skarpy, ale uważam, że mogło się udać znacznie więcej … Gmina albo nie chce wspierać tej idei, albo po prostu nie potrafi. Inicjatywa ta z roku na rok jest coraz gorzej prowadzona. A szkoda … 

Pragnę odnieść się do odpowiedzi Gminy Góra Kalwaria zamieszczonej w Przeglądzie Piaseczyńskim pt. „Nie taki samorząd straszny, nie tacy mieszkańcy źli”, która to odniosła się do mojego tekstu zamieszczonego na niniejszej stronie pt. „Gospodarka odpadami: ceny rosną, segregacja spada”. Za zamieszczony artykuł gmina wydatkowała publiczne środki w kwocie 1599,00 zł.