O mnie

Od 22 grudnia 2018 roku dzięki Państwa poparciu pełnię zaszczytną funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Wcześniej od 2014 roku pełniłem funkcję wicestarosty piaseczyńskiego. Natomiast w kadencji 2010 - 2014 byłem radnym Powiatu Piaseczyńskiego. Poniżej pokrótce opisuję, jak od lat staram się działać na rzecz naszej gminy.


EDUKACJA
Jestem absolwentem LO im. ks Sajny w Górze Kalwarii. Już w tych czasach przejawiałem wrażliwość na sprawy społeczne i zaangażowanie w życie innych. Moją edukację i aktywność społeczną uzupełniały: funkcja przewodniczącego samorządu klasowego, a także przewodniczącego samorządu szkolnego. Wspólnie z kolegami prowadziłem m.in.: szkolny radiowęzeł, gazetkę “Pod Prąd”, byłem członkiem szkolnego zespołu Szlacken Traffen.


STUDIA
Swoją edukację zdecydowałem się skierować w stronę zarządzania finansami. Jestem absolwentem SGH na kierunku finanse i bankowość. Dziś wiem, jak ważny był to wybór. Świadomość tego, że bez odpowiednich środków wszelkie próby zmian pozostają jedynie obietnicami, pozwala mi sądzić, iż uzyskane przeze mnie wykształcenie pomoże mi realizować moje marzenia o lepszej Górze Kalwarii. Także na SGH ukończyłem studia podyplomowe "Nowoczesna Promocja". Wierzę, iż wiedza zdobyta w tym czasie będzie mogła zostać przeze mnie wykorzystana do tego, by wydobyć niezwykły potencjał, jaki posiada Góra Kalwaria i nasz mikroregion Urzecze. Ukończyłem też studia MBA w Szkole Biznesu, działającej przy Politechnice Krakowskiej. Uważam, że wiedza i doświadczenie wykorzystywane w przedsiębiorstwach są równie ważne co wiedza samorządowa. Szczególnie to istotne w kontaktach z potencjalnymi inwestorami. Dla usystematyzowania wiedzy menedżerskiej w 2017 roku ukończyłem studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Akademia Kompetencji Menedżera. W tym roku urodził się mój syn Tadeusz.


HOBBY
Wspólnie z żoną, 6-letnim Tadeuszem i 4-letnią Anastazją lubimy podróżować, jeździć na rowerach, uwielbiamy Bieszczady. Biegam z Góra Biega oraz morsuję z Morsami Piaseczno na Dąbrówce w Baniosze. Interesuję się promocją regionów i naszym nadwiślańskim Urzeczem. Marzę o camperze, by zwiedzać świat – takie zwykłe ludzkie marzenie, oraz marzy mi się prowadzić agroturystykę w Bieszczadach na emeryturze, by spotykać się z Wami w najpiękniejszych dla Was momentach. To, jakim jestem człowiekiem, ukształtowane zostało właśnie dzięki temu, że jestem mieszkańcem Góry Kalwarii. To nasze miasto i ludzie, których miałem przyjemność spotkać na swojej drodze, przyczynili się do mojego rozwoju i wyboru ścieżki życiowej.


DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
W czasie studiów pełniłem funkcję starosty roku, jednak moje zaangażowanie w życie społeczne zaczęło rozwijać się dużo wcześniej. W latach 1998 – 2007 związany byłem aktywnie z ruchem harcerskim. Stopień instruktorski otrzymałem w 2001 roku, będąc członkiem hufca ZHP Góra Kalwaria. Prowadziłem drużynę harcerską w Baniosze, współorganizowałem harcerskie obozy. Te doświadczenia nauczyły mnie otwartości na innych, zaangażowania, ale przede wszystkim dały świadomość tego, jak ważną rzeczą jest zespół. Dziś wiem, że człowiek, by rzeczywiście mógł dokonać zmian, potrzebuje do tego innych ludzi.

Jestem znany z tego, że lubię podejmować się bardzo różnych i ciekawych wyzwań. Prowadziłem wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, organizowałem konkursy, wystawy fotograficzne, m.in. „Góra Kalwaria wczoraj i dziś”, a także koncerty rockowe, jazzowe, przeglądy filmowe KLAPS, wycieczki rowerowe czy lekcje przedsiębiorczości. To ja wpadłem na pomysł akcji charytatywnej „Podziel się misiem”, którą prowadziłem kilkanaście lat. Przez blisko 10 lat na terenie naszej gminy byłem szefem sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziś cieszę się, że są młodsi, którzy to kontynuują.

Przez lata związany byłem z Miejskim Klubem Sportowym Korona Góra Kalwaria, w którym pełniąc funkcję wiceprezesa (2012 – 2015), zdążyłem zainicjować i powołać do życia Akademię Młodego Piłkarza, która funkcjonuje od wiosny 2013. Dziś jestem wiernym kibicem klubu.

Regularnie od 2008 roku organizowałem zbiórki krwi. Od wiosny 2013 roku jestem członkiem Klubu Honorowych Dawców Krwi w Górze Kalwarii, który liczy już blisko 80 członków. Sam na swoim koncie mam 18 litrów oddanej krwi.

Dziś staram się wspierać tych, którzy tego szczególnie potrzebują. Co roku wspieram sztab WOŚP. Wspólnie ze Zrywem MC Poland organizujemy MotoSerce. Od dwóch lat - Moto Show na terenie byłej jednostki wojskowej dedykowany młodym Mieszkańcom, którzy potrzebują wsparcia. Wspieram takie inicjatywy jak Bieg Policz się z Cukrzycą, obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnościami oraz wiele innych.


PROMOCJA REGIONU
W 2010 zainicjowałem stworzenie lokalnego produktu w postaci ciastka, tj. Czerlotki – Słodyczy Ziemi Czerskiej, który ma nie tylko promować Czersk, ale też producentów lokalnych jabłek. Nasz produkt już doczekał się dwóch wyróżnień i nagród. Czerlotka otrzymała Laur Marszałka dla najlepszych produktów żywnościowych Mazowsza, a także podczas Święta Plonów w Czersku uzyskała tytuł "Najlepszy lokalny produkt żywnościowy"! Takich produktów potrzebujemy znacznie więcej. Chcę je odkrywać i właściwie promować.

Od 2011 do 2019 roku aktywnie działałem jako wiceprezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki na rzecz promocji turystyki rowerowej na naszym terenie. To właśnie ja jestem współautorem i liderem projektu "Kraina Jeziorki. Raj dla Rowerzystów" (www.krainajeziorki.pl), promującego turystykę rowerową na południe od Warszawy oraz wszelakie walory naszego regionu, w tym Góry Kalwarii i Czerska. Od 2015 roku staram się też być ambasadorem projektu promocji naszego regionu, tj. Urzecza, które wówczas jako wicestarosta, dziś burmistrz, ale i też mieszkaniec Góry Kalwarii popieram i jak mogę wspieram. Jestem współtwórcą serwisu internetowego www.gorakalwaria.net – młodzi dla mieszkańców, który prowadziliśmy przez ponad kilka lat. Do dziś to jeden z najpopularniejszych serwisów informacyjnych Góry Kalwarii.
Czasem spotykam się ze stwierdzeniem ze strony moich znajomych, że tylko człowiek tak zaangażowany w życie swojego miasta może robić tak wiele rzeczy jednocześnie.


PRACA
Ścieżkę zawodową rozpocząłem w roku 2001 w prywatnej firmie jako handlowiec. W roku 2004 zostałem zwycięzcą konkursu lokalnych liderów, dzięki czemu rozpocząłem pracę w tworzonym Gminnym Centrum Informacji w Górze Kalwarii, gdzie zajmowałem się nie tylko organizacją pracy Centrum, ale także podejmowałem własne inicjatywy. W 2008 roku przełożeni docenili moje wysiłki i zaproponowali mi objęcie w urzędzie gminy stanowiska związanego z promocją Góry Kalwarii. W 2010 roku po raz pierwszy starałem się zostać burmistrzem Góry Kalwarii. Zabrakło 739 głosów. Od marca 2011 roku byłem doradcą Burmistrza Piaseczna. Zajmowałem się przede wszystkim szeroko pojętym rozwojem miasta i gminy, a od 2013 roku także sportem, rekreacją i turystyką. W czasie swojego rozwoju zawodowego miałem możliwość ukończenia wielu szkoleń, warsztatów i seminariów dotyczących administracji publicznej, związanych z zarządzaniem w samorządzie, pozyskiwaniem środków zewnętrznych, a także promocją. Blisko dwadzieścia lat pracy w administracji pozwoliło mi dokładnie poznać zarządzanie samorządem, funkcjonowanie urzędów, a przede wszystkim problemy mieszkańców i możliwości ich rozwiązywania.


SAMORZĄD
W latach 2010 – 2014 byłem radnym Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Mandat uzyskałem dzięki ogromnemu poparciu (ponad 1400 głosów) społeczności gminy Góra Kalwaria. Pracę w radzie skoncentrowałem na rozwoju turystyki, kultury, promocji oraz rozwoju gospodarczym. W wyborach samorządowych w 2014 roku, dzięki Państwa poparciu, ponownie zostałem wybrany do Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Od 4 grudnia 2014 roku pełniłem funkcję wicestarosty piaseczyńskiego. Zajmowałem się m.in. promocją regionu, zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Pełniłem nadzór nad działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, Domami Pomocy Społecznej, Domami Dzieci oraz Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, który od 2015 roku ma główną siedzibę w Górze Kalwarii.

Od 2006 roku jestem członkiem Platformy Obywatelskiej RP. To z list PO w 2010 oraz 2014 zostałem radnym powiatu piaseczyńskiego oraz wicestarostą. To dało mi największe doświadczenie samorządowe. Jednak zawsze starałem się reprezentować absolutnie wszystkich Mieszkańców naszej gminy, działać na ich rzecz i czynić wszystko, aby w naszej gminie czuli się dobrze bez względu na płeć, narodowość czy preferencje polityczne. Od kilku też lat działam w Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Góry Kalwarii Nowa Kalwaria, które skupia wielu lokalnych liderów i jest aktywną organizacją w naszym środowisku. To właśnie z tego komitetu startowałem w wyborach w 2018 roku i zostałem burmistrzem.

Od listopada 2018 roku pełnię tę zaszczytną funkcję i staram się podejmować działania, które przyczynią się do dynamicznego rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Więcej o moich (oraz moich współpracowników) sukcesach w zakładce Dokonania.


Arkadiusz Strzyżewski

Arkadiusz Strzyżewski

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria

KONTAKT ZE MNĄ >

Arkadiusz Strzyżewski

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.