Arkadiusz Strzyżewski

Wicestarosta Powiatu Piaseczyńskiego

Jestem znany z tego, że lubię podejmować się bardzo różnych i ciekawych wyzwań.

Od 4 grudnia 2014 roku dzięki Państwa poparciu i zaufaniu jako radny Rady Powiatu Piaseczyńskiego zostałem wicestarostą piaseczyńskim. Poniżej pokrótce jak do tego doszło.

Edukacja

Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze Kalwarii, później zaś to Liceum Ogólnokształcącego im. Ks Sajny. Już w tych czasach przejawiałem wrażliwość na sprawy społeczne i zaangażowanie w życie innych. Moją edukację i aktywność społeczną uzupełniały: funkcja przewodniczącego samorządu klasowego, a także przewodniczącego samorządu szkolnego. Wspólnie z kolegami prowadziłem m.in.: szkolny radiowęzeł, gazetkę “Pod prąd”, grałem w szkolnym zespole Szlacken Traffen.

Hobby

Lubię podróżować, biegać, jeździć na rowerze i rolkach, morsować, uwielbiam Bieszczady, interesuję się fotografią. Marzę o camperze, by zwiedzać świat – takie zwykłe ludzkie marzenie. To jakim jestem człowiekiem, ukształtowane zostało właśnie dzięki temu, że jestem mieszkańcem Góry Kalwarii. To nasze miasto i ludzie, których miałem przyjemność spotkać na swojej drodze przyczynili się do mojego rozwoju i wyboru ścieżki życiowej.

Studia

Swoją edukację zdecydowałem się skierować w stronę zarządzania finansami. Jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość. Dziś wiem, jak ważny był to wybór. Świadomość tego, iż bez odpowiednich środków wszelkie próby zmian pozostają jedynie obietnicami, pozwala mi sądzić, iż uzyskane przeze mnie wykształcenie, pomoże mi realizować moje marzenia o lepszej Górze Kalwarii. W 2009 roku również na SGH ukończyłem studia podyplomowe Nowoczesna promocja z bardzo dobrym wynikiem. Wierzę, iż wiedza zdobyta w tym czasie, będzie mogła zostać przeze mnie wykorzystana do tego, by wydobyć niezwykły potencjał, jaki posiada Góra Kalwaria. W 2013 roku ukończyłem studia MBA w Szkole Biznesu, działającej przy Politechnice Krakowskiej. W 2017 roku ukończyłem studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego - Akademia Kompetencji Menadżera. Uważam, że wiedza i doświadczenie wykorzystywane w przedsiębiorstwach są równie istotne co wiedza samorządowa. Szczególnie to ważne w kontaktach z potencjalnymi inwestorami.

Działalność społeczna

W czasie studiów pełniłem funkcję starosty roku, jednak moje zaangażowanie w życie społeczne zaczęło rozwijać się dużo wcześniej. W latach 1998 – 2007 związany byłem aktywnie z ruchem harcerskim. Stopień instruktorski otrzymałem w 2001 roku, będąc członkiem hufca ZHP Góra Kalwaria. Prowadziłem drużynę harcerską w Baniosze, współorganizowałem harcerskie obozy. Te doświadczenia nauczyły mnie otwartości na innych, zaangażowania, ale przede wszystkim dały świadomość tego, jak ważną rzeczą jest zespół. Dziś wiem, że człowiek, by rzeczywiście mógł dokonać zmian, potrzebuje do tego innych ludzi.

Jestem znany z tego, że lubię podejmować się bardzo różnych i ciekawych wyzwań. Prowadziłem wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, organizowałem konkursy, wystawy fotograficzne m.in. „Góra Kalwaria wczoraj i dziś”, a także koncerty rockowe, jazzowe, przeglądy filmowe KLAPS, wycieczki rowerowe dla dzieci i młodzieży czy lekcje przedsiębiorczości dla nastolatków. To ja wpadłem na pomysł akcji charytatywnej „Podziel się misiem”, którą organizowaliśmy przez 10 lat.

Przez blisko 10 lat na terenie Naszej gminy byłem szefem sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poza samą zbiórką na rzecz dzieci i od dwóch lat seniorów możemy pochwalić wieloma inicjatywami towarzyszącymi i sukcesami.

Od lat związany byłem z Miejskim Klubem Sportowym Korona Góra Kalwaria, w którym pełniąc funkcję wiceprezesa (2012 – 2015) zdążyłem zainicjować i powołać do życia Akademię Młodego Piłkarza, która funkcjonuje od wiosny 2013. Obecnie w Akademii trenuje ponad 80 dzieci w 5 rocznikach.

Regularnie od 2008 roku organizuję też akcje zbiórki krwi, a także żywności i środków dla najbardziej potrzebujących. Od wiosny 2013 roku jestem wiceprezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi w Górze Kalwarii, który liczy już ponad 80 członków. Sam na swoim koncie mam pond 15 litrów oddanej krwi.

Promocja regionu

W 2010 zainicjowałem stworzenie lokalnego produktu w postaci ciastka tj. Czerlotki – Słodyczy Ziemi Czerskiej, który ma nie tylko promować Czersk, ale też producentów lokalnych jabłek. Nasz produkt już doczekał się dwóch wyróżnieni i nagród. Czerlotka otrzymała Laur Marszałka dla najlepszych produktów żywnościowych Mazowsza, a a takżr podczas Święta Plonów w Czersku uzyskała tytuł Najlepszy lokalny produkt żywnościowy! Takich produktów potrzebujemy znacznie więcej.

Od kwietnia 2011 roku jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki, do którego należy także Gmina Góra Kalwaria. To właśnie ja jestem współautorem i liderem projektu Kraina Jeziorki. Raj dla Rowerzystów (www.krainajeziorki.pl), promującym turystykę rowerową na południe od Warszawy oraz wszelakie walory naszego regionu, w tym Góry Kalwarii i Czerska. Od 2015 roku staram się też być ambasadorem projektu promocji naszego regionu tj. Urzecza, które jako wicestarosta, ale i też mieszkaniec Góry Kalwarii popieram i jak mogę wspieram. M.in. dzięki mojej inicjatywie to właśnie Urzecze reprezentowało Mazowsze w 2015 roku na dożynkach Prezydenckich w Spale.
Czasem spotykam się ze stwierdzeniem ze strony moich znajomych, że tylko człowiek tak zaangażowany w życie swojego miasta, może robić tak wiele rzeczy jednocześnie.

Jestem współtwórcą serwisu internetowego www.gorakalwaria.net – młodzi dla mieszkańców, który prowadziłem przez ponad 2 lata. Do dziś to najpopularniejszy serwis informacyjny Góry Kalwarii.

Praca

Ścieżkę zawodową rozpocząłem w roku 2001 w prywatnej firmie sprzedając okna i drzwi. W roku 2004 zostałem zwycięzcą konkursu lokalnych liderów, dzięki czemu rozpocząłem pracę w tworzonym Gminnym Centrum Informacji w Górze Kalwarii, gdzie zajmowałem się nie tylko organizacją pracy Centrum, ale także podejmowałem własne inicjatywy. W 2008 roku przełożeni docenili moje wysiłki i zaproponowali mi objęcie stanowiska związanego z promocją Góry Kalwarii. Od marca 2011 roku byłem doradcą Burmistrza Piaseczna. Zajmowałem się przede wszystkim szeroko pojętym rozwojem miasta i gminy, a od 2013 roku także sportem, rekreacją i turystyką. Od 2014 roku jestem wicestarostą powiatu piaseczyńskiego. W czasie swojego rozwoju zawodowego miałem możliwość ukończenia wielu szkoleń, warsztatów i seminariów dotyczących administracji publicznej, związanych z zarządzaniem w samorządzie, pozyskiwaniem środków zewnętrznych, a także promocją. Czternaście lat pracy w administracji pozwoliło mi dokładnie poznać zarządzanie samorządem, funkcjonowanie urzędów, a przede wszystkim problemy mieszkańców i możliwości ich rozwiązywania.

Samorząd

W latach 2010 – 2014 byłem radnym Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Mandat uzyskałem dzięki ogromnemu poparciu (ponad 1400 głosów) społeczności gminy Góra Kalwaria. Pracę w radzie skoncentrowałem na rozwoju turystyki, kultury, promocji oraz rozwoju gospodarczym. Dlatego też pracuję w Komisja Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, w której w 2012 roku pełniłem także rolę wiceprzewodniczącego.

W wyborach samorządowych w 2014 roku dzięki Państwa poparciu ponownie zostałem wybrany do Rady Powiatu Piaseczyńskiego. A od 4 grudnia pełnię funkcję wicestarosty piaseczyńskiego. Zajmuję się m.in. promocją regionu, zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Pełnię nadzór nad działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, DPS’ami, Domami Dzieci oraz Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.