Wisła na Urzeczu

Rok 2017 to był Rok Rzeki Wisły. Wierzę, że dzięki podjętym inicjatywom będzie to przełomowy moment w odkrywaniu potencjału naszej królowej. Trochę się działo, a wiem, że może jeszcze więcej …

Działania jakie podjąłem w 2017, w Rok Rzeki Wisły

I. Zainicjowaliśmy projekt Inwentaryzacji infrastruktury nadrzecznej na terenie powiatu piaseczyńskiego wraz z opracowaniem koncepcji zagospodarowania tych terenów. Zlecenie w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych wykonywał piaseczyńskie WOPR. Powstała inwentaryzacja, a także koncepcja zagospodarowania istniejącej infrastruktury. To konkretna i solidna podstawa do dalszych działań w zakresie rozwoju infrastruktury nad Wisłą

II. Wsparliśmy finansowo piaseczyńskie WOPR. Miało to miejsce po raz pierwszy. Dzięki temu w całym 2017 roku mieliśmy stałe dyżury, dzięki czemu Mieszkańcy mogli czuć się bezpieczniej.

III. Wydaliśmy album o Wiśle: Wisła. Powiat piaseczyński. Dzięki współpracy z firmą poligraficzną udało się to zrobić bezpłatnie.

IV. Zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny „Z Wisłą w tle”. Oczywiście z głosowaniem Mieszkańców i nagrodami. Poziom i zaangażowanie Mieszkańców przerosło nasze oczekiwania.

V. Wspieraliśmy organizacje pozarządowe w organizowanych przez nie inicjatywach tj. Zielone Świątki na Urzeczu czy Flis Festiwal organizowany przez Fundację Szerokie Wody.

VI. Wyremontowaliśmy systemem gospodarczym slip w porcie. Z tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

VII. Zainstalowaliśmy drogowskaz: Góra Kalwaria 476 km. Dzięki temu nie tylko płynący przez Górę Kalwarię zorientują się gdzie są, ale też dzięki temu RiverViev Góra Kalwaria będzie czytelna i rozpoznawalna.

VIII. W ramach prac geodezyjnych zleciliśmy wyznaczenie granic rzeki i lądu, aby w przyszłości ułatwić jakiekolwiek działania na działce nr 9 tj. obecnym porcie w Górze Kalwarii. Do tej chwili sprawa była nieuregulowana, a to blokowało jakiekolwiek działania dotyczące rozwoju tego terenu.

IX. Powitaliśmy Flisaków z Ulanowa i nagraliśmy film promujący dawne tradycje flisackie na naszym terenie. Witaliśmy nie tylko flisaków z Ulanowa, ale też uczestników Flisu Królewskiego (projekt Obywatel Rzeki Wisły) czy przedstawicieli PTTK. Byliśmy nawet w Toruniu na głównych obchodach Roku Rzeki Wisły, gdzie łodzie z naszego terenu licznie były reprezentowane na tym wspaniałym święcie Wisły.

X. Nasze torby Urzecza, kalendarze, kubki z Wisłą cieszą się dużą popularnością i uznaniem.

XI. Dla uczniów naszego gastronomika zorganizowaliśmy Warsztaty kulinarne Urzecza, tym samym wracając do tradycji i promując nasze dawne kulinarne zwyczaje. Było bardzo smacznie!

Także w 2017 udało się  w końcu zrealizować I etap rewitalizacji wiślanej skarpy, przez którą to idąc w stronę portu trzeba przejść. Ten projekt to także moja inicjatywa.

Jednak wierzę, że najlepsze dopiero przed nami. Duże projekty trwają długo i rodzą się w bólach, ale bezczynnie siedząc nigdy nie ruszymy do przodu. Będziemy dożyć do tego aby tereny nadwiślańki, w tym prt były magnesem dla Mieszkańcow do spędzania aktywnie wolnego czasu! Zachęcam do współpracy 

Czytaj więcej o nagrodzonych społecznikach i pasjonatach Wisły za działalność za Rok Rzeki Wisły